Дарове на ПРИРОДАТА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА 100% КАЧЕСТВО

Зелените ливади, които покриват склоновете на Стара планина със сочните си треви, са не само удоволствие за окото. Те са и в основата на селското стопанство и на млекопроизводството, което в продължение на векове е традиция и местен поминък.

Планинските поляни и високите планински пасища се поддържат почти естествено и осигуряват достатъчно пространство, както и най-подходящия фураж, 100% без ГМО. Те са дом на специално разнообразие от пикантни билки, треви и ароматни ливадни цветя, които отекват в свежия и автентичен вкус на нашите продукти.

ОРГАНИЧНОТО МЛЯКО – НАЙ-ИСТИНСКОТО МЛЯКО

Био фермерите отглеждат млечните овце и кози с изразено хуманно отношение и уважение към околната среда. В големите пасища животните се движат свободно, което им спестява стрес и им позволява социализация, важна за тяхната безопасност. „Био“ животните се хранят с пресни треви. Всеки ден те имат свободен достъп до тревни площи, освен през зимата, когато се хранят с растения, които се произвеждат до голяма степен във фермата, без химически торове или пестициди.

Факти

Пазари

Над 90% от продукцията ни е предназначена за пазарите извън България.

 

Европейски пазари

В настоящия момент присъстваме на европейските пазари в Германия, Швеция, Румъния, Полша, Белгия, Швейцария, Великобритания и др..

Партньори в целия свят

Работим с партньори на 4 континента и над 20 държави, вкл. в САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Близкия Изток и други.

Българският пазар

Продукцията, предназначена за българския пазар, се увеличава постоянно, като основният фокус поставяме върху сирената, сертифицирани като органични с нашия собствен бранд MMELLOW.